3,440,000 

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-250E

Mô tả sản phẩm