6,240,000 

Máy hàn bán tự động Multimag V2000 Weldcom (súng 3m)

Mô tả sản phẩm