5,366,000 

Máy siết Bulong dùng pin Bosch GDX 18V-200 ( Chưa Pin & Sạc )

Mô tả sản phẩm