Máy phát điện chạy bằng xăng TP135006 3.5KW

Mô tả sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM