2,217,000 

Máy khoan bê tông Makita M8700B

Mô tả sản phẩm