2,710,000 

Máy đánh cạnh Makita RT0702C (6,35MM/1/4″,9,35MM/3/8″)

Mô tả sản phẩm