Bộ mũi khoan kim loại 13 chi tiết 1.5-6.5 Bosch

Mô tả sản phẩm

Kích thước : 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5mm